Kontaktné informácie v pdf

Kontakt

IPAS, a.s.
Pri cintoríne 5
920 01 Hlohovec
tel., fax. :033 7320480
mob. :0903 291 651
e-mail: b.bucka@ipas.sk

IČO: 36 268 950
DIČ 2021955100
IČ DPH: SK 2021955100

Bankové sppojenie:


ČSOB Hlohovec: EUR
Číslo účtu: 4002114480/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK34 7500 0000 0040 0211 4480
Spoločnosť zapíná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sa Vlozka čísloo: 10380/T

mouseover