Adresa a kontakt

IPAS, a.s.
Hlavná ulica 16/48
922 02 Krakovany

tel., fax. : 033 7320480
mob. : 0903 291 651
e-mail: b.bucka@ipas.sk

Firemné údaje


IČO: 36 268 950
DIČ: 2021955100
IČ DPH: SK 2021955100

Bankové sppojenie:


ČSOB Hlohovec: EUR
Číslo účtu: 4002114480/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK34 7500 0000 0040 0211 4480
Spoločnosť zapíná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava Oddiel: Sa Vlozka čísloo: 10380/T

mouseover